Náš strojový park sme rozšírili o nové zariadenie

Snaha o neustále zvyšovanie efektivity výroby a vysokej kvality opracovaných dielov nás viedla k rozšíreniu nášho strojového parku o zariadenie TruLaser 5040 fiber.

Náš strojový park sme rozšírili o nové zariadenie

Snaha o neustále zvyšovanie efektivity výroby a vysokej kvality opracovaných dielov nás viedla k rozšíreniu nášho strojového parku o zariadenie TruLaser 5040 fiber.

Náš strojový park sme rozšírili o nové zariadenie

Spokojnosť zákazníka a kvalita výrobku sú dve, úzko prepojené a navzájom súvisiace oblasti. Preto je našim cieľom zaistiť kvalitu obrábaných dielov počas celého výrobného procesu. K tomu nám slúži aj rozsiahly strojový park, ktorý sme v uplynulých dňoch doplnili o nové zariadenie.

Novú posilu predstavuje 2D laserové obrábacie zariadenie TruLaser 5040 fiber od spoločnosti TRUMPF. Z dôvodu zvýšeniu výkonu a celkovej efektivity sme ho vybavili laserom TruDisk 8001. Celý systém dopĺňa automatický podávač plechov LiftMaster, ktorý nám významne uľahčuje manipuláciu s plechmi pred a po ich úprave.

Viac sa o novom zariadení značky TRUMPF, ktorým sme významne zvýšili rýchlosť a kvalitu v procese delenia materiálu, dozviete kliknutím na tento odkaz.

Galéria

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest