GreenWay stanica pre elektromobily

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., v pozícii generálneho dodávateľa vyvinula, vyrobila a dodala prototypy výmenných staníc pre elektromobily v rámci jedinečného projektu GreenWay.

GreenWay stanica pre elektromobily

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., v pozícii generálneho dodávateľa vyvinula, vyrobila a dodala prototypy výmenných staníc pre elektromobily v rámci jedinečného projektu GreenWay.

GreenWay stanica pre elektromobily

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s. v pozícii generálneho dodávateľa vyvinula, vyrobila a dodala prototypy výmenných staníc pre elektromobily v rámci jedinečného projektu GreenWay. V tomto projekte, zabezpečovanom prostredníctvom spoločnosti GreenWay operator, a. s., získava zákazník formou jednej služby integrovaný, ucelený systém všetkých prvkov elektromobility: sieť nabíjacích staníc a staníc na výmenu batérií, elektrickú energiu pre pohon vozidiel, samotné elektromobily a informačný systém, ktorý zväzuje jednotlivé prvky a aj pridáva klientom ďalšiu pridanú hodnotu. 


Pre viac informácií navštívte http://www.greenway.sk

Galéria

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest