Automatizované garáže

Parkovacie systémy spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., garantujú svojim užívateľom vždy voľné parkovacie miesto v mieste bydliska/zamestnania, zvýšenie komfortu a výrazné urýchlenie celého procesu parkovania, až po výrazné zvýšenie bezpečnosti samotných vozidiel.

Automatizované garáže

Parkovacie systémy spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., garantujú svojim užívateľom vždy voľné parkovacie miesto v mieste bydliska/zamestnania, zvýšenie komfortu a výrazné urýchlenie celého procesu parkovania, až po výrazné zvýšenie bezpečnosti samotných vozidiel.

Automatizované garáže

Parkovacie systémy poskytujú možnosť na danej ploche umiestniť až niekoľkonásobne viac vozidiel ako poskytuje bežný spôsob parkovania. Vozidlá môžeme takto presunúť z ulíc a námestí do dvorov a suterénov budov alebo špeciálnych objektov a zaistiť tým ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi a možným poškodením, alebo odcudzením. Využitie parkovacích systémov zlepšuje životné prostredie, organizáciu dopravy v mestách a komfort parkovania. 

Takéto riešenie parkovania je ideálne pre lokality s vysokou koncentráciou vozidiel, ako sú sídliská, nákupné zóny alebo historické centrá miest.


Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.

Galéria

© 2019, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím