Automatizácia nemocničných lekární a centrálnych skladov

Komplexný systém optimalizácie skladovania, logistiky a zásobovania. Maximálna úspora miesta, efektivita pri práci s liekmi a špecializovaným zdravotníckym materiálom.

Automatizácia nemocničných lekární a centrálnych skladov

Komplexný systém optimalizácie skladovania, logistiky a zásobovania. Maximálna úspora miesta, efektivita pri práci s liekmi a špecializovaným zdravotníckym materiálom.

Automatizácia nemocničných lekární a centrálnych skladov

V súčasných podmienkach je tradičný model centrálnej nemocničnej lekárne vo veľkej miere nevyhovujúci. Rastúce nároky na hospodárne využitie vyhradených priestorov a nadmerné zaťaženie personálu spôsobujú zvýšené riziká v chybovosti, evidencii a celkovom prehľade o skladových zásobách liečiv a špecializovaného zdravotníckeho materiálu (ŠZM). Uvedené skutočnosti spôsobujú rast nákladov, preťaženie personálu a riziko prerušenia sledovateľnosti a evidencie liekov a ŠZM.

Budúcnosť moderných lekární je v stále väčšej miere spájaná s využívaním zariadení automatizácie, ktoré sú vzájomne prepojené do komplexného celku. Moderné poloautomatické a automatické skladovacie technológie, vrátane ich integrácie do informačných systémov nemocníc, resp. lekární, výrazne zvýšia efektivitu procesov, presnosť a adresnosť vydávania položiek a znížia chybovosť výdaja.  Prinášajú úsporu nákladov, uľahčenie práce a optimalizáciu ekonomiky prevádzky. 

Pre automatizáciu centrálnych a verejných nemocničných lekární ponúka naša spoločnosť nasledujúce zariadenia:

» EK 7003 - PharmaStore: mechanizovaný úložný systém určený na skladovanie a dotáciu celých balení liekov, jednotlivých kusov (vychystanie na pacienta / oddelenie) a ŠZM. Pracuje na princípe políc vertikálne rotujúcich vo vnútri zariadenia. Konštrukcia systému maximálne využíva výšku miestnosti a minimalizuje požiadavky na zastavanú plochu. Na rovnakom priestore je tak možné uskladniť niekoľkonásobne viac materiálu ako pri štandardnom skladovaní v regáloch.

» EK 7740 - LogiX: komplexný automatický zakladač navrhnutý na efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie ŠZM v plastových prepravkách. Systém pozostáva z robotického zakladača, pevných regálov pre uloženie prepraviek, dopravníkových a výťahových systémov na vstupe a výstupe zakladača. Používanie zariadenia LogiX odstraňuje nutnosť fyzickej námahy pri manipulácii s prepravkami.

» EK 7810 - LogiPharm: automat umožňujúci plnoautomatický výdaj liekov v krabičkovej forme na základe požiadavky vygenerovanej systémom alebo personálom. Zariadenie je primárne určené na stredne a rýchloobrátkové lieky v podmienkach centrálnych a nemocničných lekární. Bezobslužný robotický manipulátor zaisťuje 100% presnosť pri vydávaní položiek na základe šarže, exspirácie, prípadne ďalších voliteľných parametrov.

Viac informácií o jednotlivých zariadeniach sa dozviete z nášho nového katalógu, ktorý sme pre Vás pripravili. Odkaz na stiahnutie slovenskej aj anglickej verzie sa nachádza nižšie.

Galéria

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest