Špeciálne trezory

Tradične dokonalé dielenské spracovanie maximálne podriadené potrebám zákazníka. Vzhľadom na charakter výrobkov je nutné každú jednotlivú objednávku presne špecifikovať pri osobnom stretnutí. Na kvalite výrobkov a celkovej spokojnosti zákazníkov sa významne podieľajú aj zámkové mechanizmy renomovaných výrobcov podľa výberu zákazníka, vrátane zámkov s časovým oneskorením.

Špeciálne trezory

Tradične dokonalé dielenské spracovanie maximálne podriadené potrebám zákazníka. Vzhľadom na charakter výrobkov je nutné každú jednotlivú objednávku presne špecifikovať pri osobnom stretnutí. Na kvalite výrobkov a celkovej spokojnosti zákazníkov sa významne podieľajú aj zámkové mechanizmy renomovaných výrobcov podľa výberu zákazníka, vrátane zámkov s časovým oneskorením.

Trezorové skrine s depozitnými schránkami

S prihliadnutím na intenzitu využívania depozitných stĺpcov a na priestory, ktorými daná spoločnosť disponuje, je možné zabudovať depozitné stĺpce do trezorov. Toto riešenie je vhodné pre menšie banky a spoločnosti, kde je priestor limitujúcim faktorom, alebo potreba depozitných schránok nie je taká veľká a samostatná depozitná miestnosť by nebola využitá. 

Trezory sa štandardne dodávajú v 2 triedach bezpečnosti (2 a 4) vo verzii s 3, 4 alebo 5 stĺpcami. Samotné trezory sú navrhnuté tak, aby inštalácia bola čo najjednoduchšia a umožňovala umiestnenie niekoľkých trezorov v miestnosti. Depozitné stĺpce môžu obsahovať kombinácie schránok rôznych veľkostí. 

Farebné vyhotovenie trezorovej skrine i depozitných schránok môže byť prispôsobené želaniam zákazníkov, ktorí si môžu ľubovoľne zvoliť farbu zo škály RAL. Štandardné vyhotovenie je svetlosivá RAL 7035.

Galéria

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest