Schránkové moduly s elektronickým zámkom

Elektronické schránkové moduly EK 3000 Electronic konštrukčne vychádzajú z typov EK 3001 - 3004. Schránky sú doplnené o elektronický systém prístupu, otvárania a signalizácie naplnenia schránok a rozhraním na pripojenie k osobnému počítaču. Konštrukcia umožňuje centrálne plnenie schránkových modulov z prednej alebo zadnej strany modulu. Všetky vlastnosti sú analogické k typom EK 3001 - 3004.

Schránkové moduly s elektronickým zámkom

Elektronické schránkové moduly EK 3000 Electronic konštrukčne vychádzajú z typov EK 3001 - 3004. Schránky sú doplnené o elektronický systém prístupu, otvárania a signalizácie naplnenia schránok a rozhraním na pripojenie k osobnému počítaču. Konštrukcia umožňuje centrálne plnenie schránkových modulov z prednej alebo zadnej strany modulu. Všetky vlastnosti sú analogické k typom EK 3001 - 3004.

Spôsoby identifikácie užívateľa

Prístup k uloženým predmetom v elektronických schránkových moduloch môže byť umožnený oprávnenému užívateľovi pomocou:

» klávesnice - Identifikácia užívateľa prebieha prostredníctvom zadania jedinečného 4 miestneho PIN kódu a potvrdenia klávesou Enter na klávesnici. V prípade pridelenia viacerých schránok jednému užívateľovi slúži klávesnica aj na výber požadovanej schránky.

» Dallas kľúčom - Zaručuje zákazníkovi absolútnu diskrétnosť a bezpečnosť. Samotný proces prihlásenia sa vykonáva jednoducho priložením kľúča na čítačku Dallas kľúčov. Každý z kľúčov obsahuje unikátny 64 bitový číselný kód zabezpečený proti kopírovaniu. Samozrejmosťou je pridelenie ľubovoľných schránok k Dallas kľúču.

» RFID - Spočíva v použití bezkontaktnej identifikačnej karty, ktorá má rozmer bankomatovej karty. Identifikácia prebieha priložením karty ku snímaču (obvykle 10 cm). Prečítaný kód sa spracuje a vyhodnotí otvorením príslušnej schránky.

» Čipovou kartou - Ide o použitie čipovej karty vo veľkosti bankomatovej karty. Identifikácia prebieha vložením karty do čítačky kariet. 

Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím