Premiestniteľný komorový trezor COPS

Premiestniteľný komorový trezor COPS CM vychádza rozmerovo z logistických kontajnerov typu ISO 1C. Konštrukčne je upravený tak, aby v poľných podmienkach a extrémnych teplotách odolával útokom z ručných zbraní a granátov, vlámaniu a zničeniu vnútorných zariadení a vykazoval plnú funkčnosť podľa druhu jeho určenia. Manipulácia a preprava kontajnerov COPS sa nelíši od klasickej kontajnerovej prepravy. Kontajnery je možné prepravovať cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou. Manipulácia s jednotlivým kontajnerom sa spravidla vykonáva hákovým nakladačom, alebo stranovým nakladačom kontajnerov. S kontajnermi pre modulárne stavby sa spravidla manipuluje žeriavom. Kontajnery COPS CM sú vyrábané ako pancierované, tepelne izolované a s dostatočným priestorom pre výkon služby. Zároveň spĺňajú podmienky štandardov ISO 1C pre mobilné kontajnery. Pri ich použití v náročných podmienkach je možné doplnenie pancierovými panelmi (typ A, typ B), ktoré slúžia ako dodatočná balistická ochrana kontajnerov.

Premiestniteľný komorový trezor COPS

Premiestniteľný komorový trezor COPS CM vychádza rozmerovo z logistických kontajnerov typu ISO 1C. Konštrukčne je upravený tak, aby v poľných podmienkach a extrémnych teplotách odolával útokom z ručných zbraní a granátov, vlámaniu a zničeniu vnútorných zariadení a vykazoval plnú funkčnosť podľa druhu jeho určenia. Manipulácia a preprava kontajnerov COPS sa nelíši od klasickej kontajnerovej prepravy. Kontajnery je možné prepravovať cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou. Manipulácia s jednotlivým kontajnerom sa spravidla vykonáva hákovým nakladačom, alebo stranovým nakladačom kontajnerov. S kontajnermi pre modulárne stavby sa spravidla manipuluje žeriavom. Kontajnery COPS CM sú vyrábané ako pancierované, tepelne izolované a s dostatočným priestorom pre výkon služby. Zároveň spĺňajú podmienky štandardov ISO 1C pre mobilné kontajnery. Pri ich použití v náročných podmienkach je možné doplnenie pancierovými panelmi (typ A, typ B), ktoré slúžia ako dodatočná balistická ochrana kontajnerov.

PCPZ

Kontajner COPS CM s pracoviskom cely predbežného zadržania (PCPZ) je určený na dočasné zadržanie podozrivých osôb kontrolovaných na kontrolných stanoviskách ozbrojených síl v zahraničných misiách a operáciách v poľných podmienkach. Konštrukcia kontajnera poskytuje užívateľom maximálnu ochranu osôb pred útokmi z ručných zbraní alebo granátmi a pokusmi o násilné vniknutie. 


Dodáva sa v dvoch modifikáciách, a to ako:

» samostatný kontajner PCPZ  - samostatne fungujúci, nezávislý, určený pre krátkodobé a operatívne nasadenie;
» kontajner PCPZ ako súčasť modulárnej stavby - Využíva sa na vytvorenie súborov kontajnerov tvoriacich jeden celok, najčastejšie ako súčasť kontrolného stanoviska pre vstup osôb a vjazd vozidiel do kontrolovaného priestoru alebo pásma.


Vnútorná organizácia pracoviska je navrhnutá s ohľadom na maximálne využitie priestoru pri zachovaní bezpečnosti, dodržiavaní hygieny a predpisov pre výkon väzby. 


Kontajner PCPZ pozostáva z dvoch častí:

» pracovisko dozoru - slúži súčasne ako vstupný filter;
» priestor na výkon väzby - súčasťou je aj sociálne zariadenie.


                                                                

Parametre

Bezpečnostná trieda

2 (podľa STN EN 1143 - 1)

Balistická ochrana

FB 6 (podľa STN EN 1522, 1523)

Klimatická odolnosť

- 30 °C až do + 50 °C

Interiér

klimatizovaný

Elektrické rozvody

230 V / 50 Hz, z elektrickej siete, resp. nezávislý elektrický generátor

Počet zadržaných osôb

4, resp. 8

Rozmery

6 058 x 2 438 x 2 438 mm (ISO 1C kontajner)

Celková hmotnosť

9 800 kg bez výbavy


Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím