Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Ovládanie

EK 7000 Paternoster je možné ovládať nielen prostredníctvom zabudovanej klávesnice, ale aj pripojením na osobný počítač, alebo manuálne.


» manuálny pohon - V núdzovom režime (napr. pri výpadku elektrického prúdu, alebo pri poškodení pohonu) je možné pohybovať policami prostredníctvom kľuky umiestnenej v pravej dolnej časti Paternostera. Kľuka nie je počas bežnej prevádzky zariadenia nasadená. Po nasadení odpojí spojka mechanizmus od motora, čo umožňuje ľahký posun políc.


» ovládanie prostredníctvom klávesnice je možné v dvoch režimoch:

» Užívateľ stláčaním kláves a postupne posúva police v požadovanom smere až na zvolenú policu. Displej na klávesnici vždy zobrazuje číslo aktuálnej police v pracovnom okne, čo uľahčuje orientáciu a zrýchľuje vyhľadávací proces.
» Užívateľ zadá a potvrdí číslo požadovanej police na klávesnici. Riadenie Paternosteru zvolí optimálnu cestu na najrýchlejšie pristavenie požadovanej police. Displej na klávesnici vždy zobrazuje číslo aktuálnej police v pracovnom okne, čo uľahčuje orientáciu. 


» ovládanie prostredníctvom PC umožňuje pripojenie na osobný počítač. Užívateľ tak získa celý rad užitočných funkcií. Pri zachovaní ovládania prostredníctvom klávesnice získa užívateľ naviac možnosť ovládať zariadenie pomocou PC a pri použití databázového software ROTO môže sledovať stav a pohyb dokumentov v zariadení s množstvom ďalších užitočných funkcií. 


Databázový software ROTO zvyšuje efektivitu a komfort pri práci so zariadením. Užívateľovi ponúkne nové možnosti v manažmente uskladnených dokumentov a predmetov. Každá položka môže byť jednoducho a presne identifikovaná, čo umožňuje jej jednoduché vyhľadanie prostredníctvom počítača. Okrem toho užívateľ získa dokonalý prehľad o pohybe dokumentov, predmetov a materiálu. Databáza môže obsahovať celý rad informácií o skladovanej položke - dátum a čas vloženia, meno zadávajúceho užívateľa, názov a stručný alebo detailný popis zložky, konkrétnu pozíciu položky v zariadení, údaje o stave položky (napr. v zariadení, vypožičaná) a podobne. Software zároveň umožňuje aj real-time úpravu databázy, napr. doplnenie podrobných informácií o výpožičke dokumentu (dôvod, komu je zložka zapožičaná, na aké časové obdobie atď.).

Vzájomné prepojenie viacerých Paternosterov zbernicou s riadiacim serverom umožňuje vytváranie väčších archívnych systémov. Pre správu a prácu s dokumentami v takto vytvorenom systéme je určený užitočný a výkonný databázový software Quick Doc. Využívaním tohto systému získa užívateľ celý rad možností a doplnkových funkcií. 


Software je tvorený dvoma modulmi:

» Quick Doc server - Slúži na komunikáciu Paternostera alebo systému Paternosterov s riadiacim serverom systému a tvorí riadiacu štruktúru pre všetky zariadenia. 

» Quick Doc klient - je užívateľský modul pre ľahkú, jednoduchú a efektívnu prácu s dokumentami a ich správu. Modul umožňuje: 
» okamžité vyhľadávanie dokumentov podľa zvolených kritérií;
» filtrovanie a triedenie dokumentov podľa zvolených kritérií;
» využitie informačnej LED lišty na jednoduchšie dohľadanie dokumentov;
» automatické vytváranie fronty dokumentov so zobrazením aktuálneho čísla úlohy na displeji;
» možnosť vytvorenia hierarchickej štruktúry užívateľov s rôznymi prístupovými právami k jednotlivým blokom dokumentácie;
» funkcia LOG - žurnál uchováva všetky udalosti, ktoré systém vykonal s doplnkovou funkciou filtrovania a triedenia udalostí podľa nastavených príznakov (dátum, čas, užívateľ, druh dokumentu atď.). 


Software umožňuje aj online úpravu databázy pre prípad potreby jej rozšírenia o ďalšie údaje o dokumentoch. Umožňuje tiež import a export údajov databázy v štandardných formátoch.

Galéria

© 2020, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím