Automatizované triediace linky

Automatická balíková triediaca linka EK 7700 BTL 01 je výsledkom našej dlhoročnej spolupráce s firmami s bohatými skúsenosťami v oblasti automatizácie a logistiky výrobných a skladových procesov. Slúži na plnoautomatizované triedenie balíkových zásielok na základe zosnímaného čiarového kódu zásielky a následného automatického vytriedenia do vopred určených destinácií.

Automatizované triediace linky

Automatická balíková triediaca linka EK 7700 BTL 01 je výsledkom našej dlhoročnej spolupráce s firmami s bohatými skúsenosťami v oblasti automatizácie a logistiky výrobných a skladových procesov. Slúži na plnoautomatizované triedenie balíkových zásielok na základe zosnímaného čiarového kódu zásielky a následného automatického vytriedenia do vopred určených destinácií.

EK 7700 BTL 01

Automatická balíková triediaca linka EK 7700 BTL 01 je výsledkom našej dlhoročnej spolupráce so spoločnosťami, ktoré majú bohaté skúsenosti v oblasti automatizácie a logistiky výrobných a skladových procesov. 

Toto komplexné zariadenie slúži na plnoautomatizované triedenie balíkových zásielok na základe zosnímaného čiarového kódu zásielky a následného automatického vytriedenia do vopred určených destinácií. Zariadenie umožňuje triediť v automatickom a poloautomatickom režime. Výkon linky závisí od počtu vstupných a výstupných pracovísk a konfigurácii celého zariadenia. 

Dispozičné a technické riešenie linky je dané priestorom určeným pre inštaláciu, logistickým usporiadaním prevádzky a požiadavkami objednávateľa na technické parametre. Triediaca linka tak predstavuje modulárnu zostavu jednotlivých uzlov: vstupné pracovisko, dopravník so sklopnými plošinkami, výstupné sklzy, čítacie brány čiarových kódov, pohony a senzory, riadiaci systém s vizualizačným software (zobrazuje stav procesov a parametrov, diagnostikuje zariadenie a umožňuje nastavenie parametrov linky a vizuálny dohľad).

Na dodané zariadenia poskytujeme komplexný záručný a pozáručný servis.
Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím