Automatizované sklady

Moderné automatizované sklady sú koncipované tak, aby optimálne riešili konkrétne logistické úlohy. Tieto úlohy sú určujúce pre výber technologického vybavenia skladu a spôsobu skladovania. Pre sklady s rýchlym obratom tovaru je typické použitie automatických regálových Zakladačov. Pre blokový spôsob skladovania tovaru sa používa technológia Satelitu. Automatizované sklady typu Zakladač a Satelit sú projektované, vyrábané a dodávané v spolupráci so špecialistami na logistické zariadenia a špeciálne riadiace skladové systémy. Tovar v automatizovaných skladoch je obyčajne uložený na paletách alebo v typizovaných kontajneroch. Riadenie automatizovaných skladov je riešené programovanými logickými automatmi v spojení s riadiacimi počítačmi pre koordináciu, manipuláciu a evidenciu paliet. Každá sekcia skladu má samostatné riadenie. Riadiaci systém umožňuje úplné prepojenie na nadradený informačný systém používaný klientom.

Automatizované sklady

Moderné automatizované sklady sú koncipované tak, aby optimálne riešili konkrétne logistické úlohy. Tieto úlohy sú určujúce pre výber technologického vybavenia skladu a spôsobu skladovania. Pre sklady s rýchlym obratom tovaru je typické použitie automatických regálových Zakladačov. Pre blokový spôsob skladovania tovaru sa používa technológia Satelitu. Automatizované sklady typu Zakladač a Satelit sú projektované, vyrábané a dodávané v spolupráci so špecialistami na logistické zariadenia a špeciálne riadiace skladové systémy. Tovar v automatizovaných skladoch je obyčajne uložený na paletách alebo v typizovaných kontajneroch. Riadenie automatizovaných skladov je riešené programovanými logickými automatmi v spojení s riadiacimi počítačmi pre koordináciu, manipuláciu a evidenciu paliet. Každá sekcia skladu má samostatné riadenie. Riadiaci systém umožňuje úplné prepojenie na nadradený informačný systém používaný klientom.

Satelit

Základnými prvkami automatizovaného skladu s technológiou Satelit je satelitný vozík na prevoz paliet a špeciálny regál, v ktorom je každá bunka hĺbkovým kanálom vybaveným dráhou pre Satelit. Dráhy súčasne slúžia na vkladanie paliet. 

Použitie Satelitu je vhodné pri blokovom spôsobe skladovania typického pre skladovanie jedného druhu tovaru uloženého na viacerých paletách po blokoch. Systém v rámci bloku nerozlišuje palety, ale len ich počty. 


VÝHODY ZARIADENIA:

» maximálne využitie skladu vrátane výšok nedostupných pre iné technológie;
» okamžitý prístup k prvej palete  systém First In - Last Out;
» pre tovar s ohraničenou dobou spotreby je možné vytvorenie priebežných skladov - systém First In - First Out;
» použitie jedného Satelitu pre celý sklad;
» v priebežnom type skladov sú nutné dva Satelity.

Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím