Automatizácia

Automatizácia

POST BOX

Automatický multifunkčný príjmovo - výdajový terminál POST BOX je modulárne zariadenie vychádzajúce z rady výrobkov EK 3007 P BOX. Je určený na automatizáciu poštových služieb obyvateľstva, ako sú napr. výdaj zásielok, príjem zásielok, výplaty hotovosti, hotovostné platby za poštové a tiež iné služby podľa výberu klienta. 

Skladá sa z riadiacich (RM) a schránkových (SM) modulov, spojením ktorých je možné vytvárať zostavy s rôznym počtom a veľkosťou schránok, ktoré uspokoja aj najnáročnejších klientov. Schránky sú vybavené elektronickým otváraním dvierok s kontrolou zatvorenia a systémom identifikácie obsadenosti schránky. Plnenie schránok je z prednej strany zostavy pri použití servisného režimu pre otvorenie všetkých alebo prázdnych schránok. Zostava POST BOX-u je riadená prostredníctvom PC na platforme Windows XP embeded. Užívateľské rozhranie je tvorené dotykovým monitorom a vstupno - výstupnými prvkami zostavy. 

Riadiaci modul terminálu môže byť doplnený o ďalšie funkcie, ako napr. identifikácia klienta pre doporučené zásielky, príjem platby za dobierku, služby mobilného operátora a iné. Zariadenie ako celok môže byť doplnené o tlač potvrdenia platby alebo dodania, skener čiarového (QR) kódu, SMS notifikáciu a iné doplnkové zariadenia podľa potreby a požadovanej funkcionality zostavy. Každé zariadenie je možné pripojiť na sieť (ethernet) buď s využitím pevného pripojenia, alebo prostredníctvom bezdrôtového modemu. 

Komponenty systému umožňujú vytvárať zostavy presne na mieru podľa aktuálnych potrieb zákazníka a tiež v budúcnosti rozširovať už dodané zostavy. Jednotlivé zostavy môžu byť dodané aj na základe špecifických požiadaviek zákazníka ohľadom dizajnového a farebného riešenia celého konceptu služieb. 

Z výrobkov typu POST BOX je možné vytvárať dodacie systémy riadené nadradeným informačným systémom, ktorý kontroluje činnosť všetkých zostáv v systéme. 


VOLITEĽNÉ PRVKY:

» tlač potvrdenia platby alebo dodania, 
» skener čiarového kódu, 
» čítačka RFID, 
» SMS notifikácia doručenia zásielky, 
» peňažný modul pre prácu s hotovosťou - bankovky, 
» peňažný modul pre prácu s hotovosťou - bankovky a mince, 
» peňažný modul bezhotovostnej platby, 
» voliteľné sieťové pripojenie (GPRS, GSM, Ethernet), 
» voliteľné SW moduly.


OPCIE:

» exteriérová strieška,
» exteriérová strieška s osvetlením,
» interiérová osvetľovacia lišta,
» presvetlený informačný panel,
» doplnkové krycie panely,
» základové kotviace rámy,
» prídavná klimatizácia,
» video kontrola,
» GPRS/GSM/EDGE modem,
» zdroj nepretržitého napájania,
» doplnkové zariadenia podľa požiadavky klienta.

Galéria

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest