Automatizácia

Automatizácia

POST BOX

Automatický multifunkčný príjmovo - výdajový terminál POST BOX je modulárne zariadenie vychádzajúce z rady výrobkov EK 3007 P BOX. Je určený na automatizáciu poštových služieb obyvateľstva, ako sú napr. výdaj zásielok, príjem zásielok, výplaty hotovosti, hotovostné platby za poštové a tiež iné služby podľa výberu klienta. 

Skladá sa z riadiacich (RM) a schránkových (SM) modulov, spojením ktorých je možné vytvárať zostavy s rôznym počtom a veľkosťou schránok, ktoré uspokoja aj najnáročnejších klientov. Schránky sú vybavené elektronickým otváraním dvierok s kontrolou zatvorenia a systémom identifikácie obsadenosti schránky. Plnenie schránok je z prednej strany zostavy pri použití servisného režimu pre otvorenie všetkých alebo prázdnych schránok. Zostava POST BOX-u je riadená prostredníctvom PC na platforme Windows XP embeded. Užívateľské rozhranie je tvorené dotykovým monitorom a vstupno - výstupnými prvkami zostavy. 

Riadiaci modul terminálu môže byť doplnený o ďalšie funkcie, ako napr. identifikácia klienta pre doporučené zásielky, príjem platby za dobierku, služby mobilného operátora a iné. Zariadenie ako celok môže byť doplnené o tlač potvrdenia platby alebo dodania, skener čiarového (QR) kódu, SMS notifikáciu a iné doplnkové zariadenia podľa potreby a požadovanej funkcionality zostavy. Každé zariadenie je možné pripojiť na sieť (ethernet) buď s využitím pevného pripojenia, alebo prostredníctvom bezdrôtového modemu. 

Komponenty systému umožňujú vytvárať zostavy presne na mieru podľa aktuálnych potrieb zákazníka a tiež v budúcnosti rozširovať už dodané zostavy. Jednotlivé zostavy môžu byť dodané aj na základe špecifických požiadaviek zákazníka ohľadom dizajnového a farebného riešenia celého konceptu služieb. 

Z výrobkov typu POST BOX je možné vytvárať dodacie systémy riadené nadradeným informačným systémom, ktorý kontroluje činnosť všetkých zostáv v systéme. 


VOLITEĽNÉ PRVKY:

» tlač potvrdenia platby alebo dodania, 
» skener čiarového kódu, 
» čítačka RFID, 
» SMS notifikácia doručenia zásielky, 
» peňažný modul pre prácu s hotovosťou - bankovky, 
» peňažný modul pre prácu s hotovosťou - bankovky a mince, 
» peňažný modul bezhotovostnej platby, 
» voliteľné sieťové pripojenie (GPRS, GSM, Ethernet), 
» voliteľné SW moduly.


OPCIE:

» exteriérová strieška,
» exteriérová strieška s osvetlením,
» interiérová osvetľovacia lišta,
» presvetlený informačný panel,
» doplnkové krycie panely,
» základové kotviace rámy,
» prídavná klimatizácia,
» video kontrola,
» GPRS/GSM/EDGE modem,
» zdroj nepretržitého napájania,
» doplnkové zariadenia podľa požiadavky klienta.

Galéria

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím