Vývoj hardware a software

Vývoj hardware a software

Vývoj software

Činnosť oddelenia na vývoj software je založená na úzkej spolupráci s konštruktérmi - projektantmi. Cieľom je nielen vyvinutie ovládacieho software pre riadiace jednotky zariadení, ale aj vyvinutie spoľahlivého a funkčného software plne spolupracujúceho so zariadeniami používanými zákazníkmi. Výsledkom úzkej spolupráce so zákazníkmi je rapídne zvýšenie komfortu a efektivity pri obsluhe a používaní zariadení. Zamestnanci sa taktiež venujú aj vývoju nastavovacieho a servisného software na nastavene parametrov zariadenia pri uvádzaní do prevádzky a servis zariadenia. 

Celý vývoj software riešenia začína procesnou analýzou činnosti zariadenia, na základe ktorej sa, v spolupráci s konštruktérmi - projektantmi, definuje hardware prostredie riadiaceho systému. Nasleduje rozhodnutie o koncepcii software a jeho vytváranie po funkčných blokoch, ktoré je možné odskúšať a, v prípade potreby, aj následne upraviť. 

Pri práci používajú zamestnanci viacero vývojových prostredí, ako napr. MS Visual Studio, B&R AutomationStudio, Atmel Studio, RapidClipse, Eclipse, SQL Server Management Studio, MySQL WorkBench a mnoho ďalších.  

Práce na vývoji a neustálom vylepšovaní software sa netýkajú len nových projektov, ale aj projektov už aplikovaných v praxi. Tak je možné vyhovieť aj dodatočným požiadavkám zákazníkov, ktorých potrebu so sebou prinieslo až aktívne používanie zariadení.  

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest