Vývoj hardware a software

Vývoj hardware a software

Vývoj software

Činnosť oddelenia na vývoj software je založená na úzkej spolupráci s konštruktérmi - projektantmi. Cieľom je nielen vyvinutie ovládacieho software pre riadiace jednotky zariadení, ale aj vyvinutie spoľahlivého a funkčného software plne spolupracujúceho so zariadeniami používanými zákazníkmi. Výsledkom úzkej spolupráce so zákazníkmi je rapídne zvýšenie komfortu a efektivity pri obsluhe a používaní zariadení. Zamestnanci sa taktiež venujú aj vývoju nastavovacieho a servisného software na nastavene parametrov zariadenia pri uvádzaní do prevádzky a servis zariadenia. 

Celý vývoj software riešenia začína procesnou analýzou činnosti zariadenia, na základe ktorej sa, v spolupráci s konštruktérmi - projektantmi, definuje hardware prostredie riadiaceho systému. Nasleduje rozhodnutie o koncepcii software a jeho vytváranie po funkčných blokoch, ktoré je možné odskúšať a, v prípade potreby, aj následne upraviť. 

Pri práci používajú zamestnanci viacero vývojových prostredí, ako napr. MS Visual Studio, B&R AutomationStudio, Atmel Studio, RapidClipse, Eclipse, SQL Server Management Studio, MySQL WorkBench a mnoho ďalších.  

Práce na vývoji a neustálom vylepšovaní software sa netýkajú len nových projektov, ale aj projektov už aplikovaných v praxi. Tak je možné vyhovieť aj dodatočným požiadavkám zákazníkov, ktorých potrebu so sebou prinieslo až aktívne používanie zariadení.  

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím