Vývoj hardware a software

Vývoj hardware a software

Vývoj hardware

Hlavnou úlohou oddelenia, v spolupráci s oddelením na vývoj software, je návrh elektrických obvodov vyvíjaných zariadení a následná realizácia prototypu. Naši konštruktéri a súčasne aj projektanti podrobne analyzujú a vyhodnocujú potreby zákazníkov ohľadom funkcionality a účelnosti požadovaných zariadení. Následne vypracujú návrh na použitie konkrétnych hlavných riadiacich komponentov, od ktorých sa odvíja výber použitia ostatných pridružených prvkov a komponentov. Na záver sa výsledný návrh nakreslí v projekčnom systéme EPlan a vytvorí sa detailná dokumentácia.

Pracovníci oddelenia na vývoj hardware sa venujú nielen novým projektom, ale, z dôvodu inovácie, sa zaoberajú aj neustálym vylepšovaním už používaných a úspešných zariadení našej spoločnosti.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím