Rovnanie profilov a plechov

Rovnačky profilov a plechov pomocou sústavy valcov zabezpečia vyrovnanie polotovarov do požadovaného tvaru bez zmeny ich hrúbky. Táto pozitívna deformácia je trvalá, čiže po výstupe polotovaru zo zariadenia nedochádza k návratu materiálu do pôvodného nežiadúceho stavu a tvaru. Dôležitými technickými parametrami týchto zariadení sú: krútiaci moment, ohýbacia sila na každom valci, kapacita hydraulického čerpadla a prietok hydraulického systému. Výkonné stroje dokážu zabezpečiť veľmi vysokú efektivitu pri operácii rovnania vo výrobnom procese.

Rovnanie profilov a plechov

Rovnačky profilov a plechov pomocou sústavy valcov zabezpečia vyrovnanie polotovarov do požadovaného tvaru bez zmeny ich hrúbky. Táto pozitívna deformácia je trvalá, čiže po výstupe polotovaru zo zariadenia nedochádza k návratu materiálu do pôvodného nežiadúceho stavu a tvaru. Dôležitými technickými parametrami týchto zariadení sú: krútiaci moment, ohýbacia sila na každom valci, kapacita hydraulického čerpadla a prietok hydraulického systému. Výkonné stroje dokážu zabezpečiť veľmi vysokú efektivitu pri operácii rovnania vo výrobnom procese.

Roundo PRH 260 - 1250

Základný rám zariadenia má robustnú konštrukciu. Dimenzované proporcie zabezpečujú extrémnu tuhosť a minimalizujú deformácie rámu aj pri maximálnom zaťažení. Minimalizácia deformácií v ráme stroja je nevyhnutná z toho dôvodu, aby bolo možné dosiahnuť rovnaké a úzke tolerancie procesu rovnania. Tak sa eliminuje riziko únavy rámu. Ložiská rámov sú nadimenzované, čo zabezpečuje minimalizáciu trenia a stratu krútiaceho momentu. Výsledkom je dlhá životnosť ložísk bez nutnosti ich nákladnej výmeny. 

Zabezpečenie stabilného a vysokého krútiaceho momentu garantuje prerovnanie dielca na jeden prejazd. Vysoká rýchlosť rotácie valcov, ktorá je plynule nastaviteľná, skracuje výrobné časy, čím sa zvyšuje aj produktivita stroja.

Parametre


Kapacita stroja pri materiáli s medzou sklzu 270 N/mm2

1250 x 18 mm

Kapacita stroja pri materiáli s medzou sklzu 360 N/mm2

1250 x 16 mm

Kapacita stroja pri materiáli s medzou sklzu 400 N/mm2

1250 x 15 mm

Kapacita stroja pri materiáli s medzou sklzu 800 N/mm2

1250 x 11 mm

Minimálny rozmer polotovaru pri materiáloch s medzou klzu 270 N/mm2

5 mm

Priemer rovnacích valcov

260 mm

Priemer vstupných valcov

180 mm

Rýchlosť rovnania

0 - 6 m/min.

Rýchlosť nastavenia valcov

1 mm/sec.

Presnosť rovnania (neplatí pre konce plechov)

± 1,0 mm/m2

Celkový príkon (závisí na perifériách)

15 kW

Maximálne otvorenie medzi hornými a spodnými valcami

60 mm

Minimálne otvorenie medzi hornými a spodnými valcami

- 25 mm

Vzdialenosť medzi spodnými rovnacími valcami

350 mm

Tlak v hydraulike

210 bar

Hmotnosť zariadenia

18 000 kg


Galéria

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím