Oddelenie technickej kontroly

Oddelenie technickej kontroly

Kontrola na Mitutoyo CRYSTA-Apex S 123010

V závislosti od požiadaviek zákazníka, nutnej presnosti a zložitosti vyrábaného dielu využívame na kontrolu rozmerov súradnicové CNC meracie zariadenie Mitutoyo CRYSTA-Apex S 123010. 

Z dôvodu zaistenia vhodného pracovného prostredia sa zariadenie nachádza v samostatnej, plne klimatizovanej miestnosti, čím je zabezpečená požadovaná teplota, vlhkosť prostredia a zároveň je eliminovaný vplyv prachu a rôznych nečistôt. Otrasy z okolitého prostredia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť presnosť merania, sú odstránené pomocou odpruženia nosníkov zariadenia. 

Parametre


Merací rozsah osi X

1200 mm

Merací rozsah osi Y

3000 mm

Merací rozsah osi Z

1000 mm

Rozlíšenie

0,0001 mm

Spôsob posuvu

vzduchové podložky na každej osi

Maximálna rýchlosť pohonu

693 mm/s

Maximálna rýchlosť pri meraní

5 mm/s

Maximálna rýchlosť akcelerácie (3D)

1,732 mm/s2

Maximálna výška meraného dielu

1200 mm

Maximálna váha meraného dielu

3000 kg


Galéria

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím