Ohodnotenie titulom Spoločensky zodpovedný podnik

Výsledkom analýzy ekonomických ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti za rok 2019 zameranej na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je ohodnotenie nášho podniku titulom Spoločensky zodpovedný podnik.

Ohodnotenie titulom Spoločensky zodpovedný podnik

Výsledkom analýzy ekonomických ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti za rok 2019 zameranej na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je ohodnotenie nášho podniku titulom Spoločensky zodpovedný podnik.

Ohodnotenie titulom Spoločensky zodpovedný podnik

Výsledkom analýzy ekonomických ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti za rok 2019 zameranej na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je ohodnotenie nášho podniku titulom Spoločensky zodpovedný podnik.

Touto cestou sa chceme poďakovať zákazníkom za prejavenú dôveru a našim zamestnancom za odvedenú prácu.